Punktmoln

Vi besöker er och skannar befintlig miljö/konstruktion för att få ett exakt avtryck och överför detta till din digitala 3D-miljö. Vi levererar en fil i form av ett punktmoln med eller utan färg. Detta har en noggranhet på milimeternivå vilket går att använda som referens vid vidare konstruktion eller enbart som dokumentation.

 

  • Flera sammansatta skanningar som bildar färgade punkter.
  • Ger dig en referens av miljön med möjlighet att mäta in på millimetern. 
  • Varje punkt är mätbar.
  • Bearbetas i ReCap.
  • Kan öppnas i 3D-programvaror som AutoCAD, Inventor, Revit, Solidworks, ReCap etc.
  • De flesta CAD programvaror har idag verktyg för att arbeta med punktmoln, t.ex. ta ut centrumlinje på cylindriska föremål eller skapa workplane.
gallery/3d-skanning-punktmoln_rev.1