Analys

Efter en 3D-skanning kan vi utföra ett antal olika typer av analyser för att utläsa viktig information så som:

 

  • As-built/konstruktions kontroll
  • Deformation / formförändringar
  • Area
  • Volym

As-built/konstruktions kontroll

Deformation, formförändringar

Area

Volym

Med denna teknik kan man genomföra en konstruktionskontroll av tillverkat objekt. Metoden vi använder oss av då är att vi skannar av tillverkat objekt och sedan lägger vi resultatet av skanning ovanpå nominell cad modell. Därefter analyserar vi eventuella avvikelser och levererar en mätrapport som beskriver resultatet.

Med hjälp av våra programvaror kan vi snabbt och enkelt få fram avvikelser av objekt jämfört med nominella cad modeller. Exempelvis påbyggnader, nedböjningar, formförändringar etc.

Resultatet levererar vi i form av en teknisk rapport. Exempel på dessa är stora svetsade konstruktioner, stativ, golvytor eller enskilda balkar.En skanning kan även registrera en deformation/nedböjning på t.ex. ett entresolplan och på så sett kan man utvärdera nyttjandegraden av konstruktionen.

Med hjälp av våra programvaror kan vi snabbt och enkelt få fram storleksmässig area och/eller utberedning på inskannade objekt.

Bredvid är ett exempel på areaberäkning vid ett visst tvärsnitt där det fanns en invändig belägging i en cylinder.

Med hjälp av våra programvaror kan vi snabbt och enkelt få fram volymer utifrån inskannade områden. T.ex. beräkna volymen av en invallat område eller hur mycket flytspackel som det behövs för att jämna av en golvyta.

Andra exempel kan vara beräkning av schaktvolymer vid nybyggnationer eller stenbrytning. Andra användningsområde är area och volymmätning t.ex om man önskar veta volymen på en oformlig grushög som skall schaktas bort eller en hålighet som skall återfyllas.