Punktmoln

Punktmoln är resultatet av en 3D-skanning och består av en digital tvilling uppbyggd av miljontals mätpunkter av ditt objekt eller miljö. Detta har en noggranhet på milimeternivå vilket går att använda som referens vid vidare konstruktion eller enbart som dokumentation. Användning av punktmoln i sitt kontruktionsarbete gör att man höjer sin kvalitet samt minimerar tidåtgången i jämförelse med traditionell inmätning för hand alterativt att man förlitar sig på befintliga relationshanlingar. Med ett punktmoln konstruerar man mot verkligheten och har på så sätt fullständig kontroll på sin kontruktion.

 

Vi levererar en fil i form av ett punktmoln med eller utan färg beroende på ditt behov. Vid laserskanning får man även del av 360° panoramafoton vilkan man kan mätar direkt i med gratisprogramvaran Autodesk ReCap. Efter import av punktmolnet i sin CAD-programvara kan man arbeta men funktioner som ta ut plan, beskära punktmolnet, mäta mellan punkter, ta ut centrumlinjer etc. 

 

 

  • Ger dig en referens av miljön med möjlighet att mäta in på millimetern. 
  • Vid skanning med färg skapas ett panoramafoton med möjlighet att mäta direkt i bilden.
  • Visualiseras enkelt i gratisprogramvaran Autodesk ReCap
  • Kan importeras i 3D-programvaror som t.ex. AutoCAD, Inventor, Revit, Solidworks etc.
  • De flesta CAD programvaror har idag verktyg för att arbeta med punktmoln, t.ex. ta ut centrumlinje på cylindriska föremål eller skapa workplane.

Punktmoln i färg

360° Panoramabild