Reverse engineering

Reverse Engineering innebär att vi skapar en CAD-modell utifrån ett 3D-skannat objekt och levererar detta i önskat filformat för att passa ditt CAD-ritprogram. Vi nyttjar punktmolnet som referens och modellerar upp miljön/objektet manuellt. Vi nyttjar programvaror för att snabbt modellera upp "standard" objekt så som rör, ventiler, flänsar, VKR rör, HEA balkar etc utifrån punktmoln. Exempelvis processindustri med rörsystem med tillhörande ventiler och pumpar eller allmänna balk-konstruktioner.

 

Vi modellerar objekten olika detaljerat beroende på ert behov, så kallat LOD(Level of detail). Se exempel på hur en IPE-balk kan modelleras upp efter respektive LOD nedan:

 

 

 

 

 

  • LOD 1 - Enkel modell i kub-form där de yttre måtten stämmer överens med inskannat objektet.

 

 

 

 

 

 

  • LOD 2 - Mer detaljrik modell av inskannat objekt.

 

 

 

 

 

 

  • LOD 3 - Högsta nivån som fullständigt beskriver inskannat objekt.