Våra tjänster

3D-skanning

 

3D-skanning är idag överlägset det snabbaste och mest kostnadseffektiva sätt att att samla in mått på obekanta objekt helt beröringsfritt.

Vi 3D-skannar med terrester laserskanner samt drönare bestyckad med fotogrametrisk sensor.

Vi nyttjar vid behov totalstation och GNSS/GPS-utrustning för att kvalitetssäkra samt georeferera vår skanningsdata mot t.ex. SWEREF99/RH2000 alternativt lokalt stomnät.

 

Det skannade objektet levereras i digitala 2D/3D-format, VR-projekt alternativt rapport vid en analys. Det vanligaste formatet är punktmoln vilket består av en digital tvilling uppbygd av en svärm av punkter och kan användas som en referens för vidare konstruktion eller bara dokumentation. Med ett punktmoln snabbar man upp konstruktionsarbetet avsevärt i de fall bristfälligt underlag finns att tillgå samtidigt som ökar kvaliten då man arbetar mot verklig miljö. Vi hjälper även till att ta fram CAD-modeller över inskannade objekt, analyserar objekt/miljöer, framställer visualiseringar i t.ex. VR  

 

Inga jobb är för stora eller små, allt från enskilda objekt till komplexa byggnader och miljöer.

Arbetsprocess

3D-skanning

Vår mätutrustning

 

 

Terrester laserskanner 

Laserskannern läser av objektet med laser och genererar ett tredimensionellt punktmoln. Skannern tar även bilder och färglägger modellen om behovet finns. Modellen importerar man in i sin digitala CAD miljön.

 

  • Noggrannhet upp till +- 1 mm.
  • En uppställning mäter ett område på 300 meter i diameter.
  • Möjlighet att få modellen i färg samt 360° graders panoramafoto.
  • Laser klass 1(ofarlig för ögonen).
Drönare med fotogrametisk sensor

Vi nyttjar fotogrammetrisk skanning med drönare för att dokumentera större och svåråtkomliga områden.

 

  • Noggrannhet upp till +- 2 cm.
  • Skapar en färgsatt modell.
  • Inbyggd GNSS och RTK-modul för ökad precision.
Totalstation

Vi nyttjar totalstation för att georefrerera samt kvalitetsäkra vår 3D-skanning eller vid behov av traditionell inmätning.

 

  • Noggrannhet upp till +- 1,5 mm.
GPS

Vi nyttjar GPS för att verifiera noggraheten på mätdatan från våra fotogrammetisk skanningar samt för att georeferera 3D-skanningar. 

 

  • Noggrannhet upp till +- 2 cm.